Delhi 2 Dublin 7/13&14 /12 - John Taber (LiveShots12)